Jak działa faktoring?

Agencja i Biuro Nieruchomości Blog  > usługi >  Jak działa faktoring?
0 Comments
czym jest faktoring?

5/5 - (3 votes)

Aby móc zrozumieć zasadę działania faktoringu w finansowaniu działalności firmy, należy rozróżniać takie pojęcia niezwykle ważne w zarządzaniu finansami firmy, jak: zysk księgowy oraz faktyczny. Sprzedaż z odroczoną płatnością jest korzystna dla przedsiębiorstwa, ale nie oznacza jeszcze, że otrzymanie środków od kontrahenta odbędzie się bezproblemowo (jego firma może bowiem znajdować się on np. w kryzysie).

Mechanizm funkcjonowania faktoringu jako sposobu finansowania przedsiębiorstwa

Aby uniknąć problemów z tym związanych, warto skorzystać z faktoringu. W ramach tej metody finansowania faktor (firma finansująca) „zamienia” wierzytelności na gotówkę i wypłaca klientowi (faktorantowi) środki niezapłacone przez jego kontrahenta. Wynagrodzeniem dla faktora jest prowizja potrącana od należności. Następnie – kiedy faktura staje się już przeterminowana – faktor zwraca się z żądaniem uregulowania środków do faktoranta (faktoring niepełny) lub dochodzi należności u jego kontrahenta (faktoring pełny).


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *