Kancelaria notarialna we Wrocławiu: czym się kierować przy wyborze?

Agencja i Biuro Nieruchomości Blog  > usługi >  Kancelaria notarialna we Wrocławiu: czym się kierować przy wyborze?
0 Comments

5/5 - (3 votes)

W kancelarii notarialnej dokonywane są czynności prawnych w formie aktu notarialnego w taki sposób, by były one skuteczne w świetle prawa. Przyjrzyjmy się więc najważniejszym funkcjom, jakie odgrywają kancelarie notarialne we Wrocławiu i spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dobranie właściwej jest tak ważne.

Jakich czynności dokonują kancelarie notarialne we Wrocławiu?

Jedną z najpowszechniejszych usług kancelarii notarialnych jest sporządzanie aktów notarialnych. Przez nie rozumiane są m.in. darowizny, akty sprzedaży, pełnomocnictwo, intercyza czy testament i sprawy spadkowe. Kancelaria notarialna jest też odpowiedzialna za tworzenie aktów poświadczenia dziedziczenia, sporządzanie poświadczeń czy doręczanie oświadczeń. Notariuszowi zleca się spisywanie protokołów oraz sporządzanie protestów weksli i czeków. Można też mu powierzyć na przechowanie dokumenty, pieniądze lub inne papiery wartościowe. Obowiązkiem notariusza jest również sporządzanie wypisów i odpisów dokumentów.

Rola kancelarii notarialnych we Wrocławiu

Można więc powiedzieć, że rolą kancelarii notarialnych jest przede wszystkim zabezpieczenie sfer obrotu cywilnoprawnego. Przeprowadzane przez notariuszy czynności w kontekście prawnym klasyfikowane są jako dokument urzędowy. Wszelkie dokumenty i akty powinny być zrozumiałe dla przeciętnego obywatela, kancelaria powinna również udzielać wyjaśnień dotyczących umowy i czynności notarialnych obu stronom. Każda czynność notarialna jest aktem prawnym, więc skutki takowe też może każda czynność notarialna spowodować. Dlatego tak ważne jest, by wśród tak dużego wyboru kancelarii notarialnych we Wrocławiu wybrać taką, w której notariusz przy dokonywaniu czynności będzie czuwać nad zabezpieczeniem interesów stron oraz innych osób.

Co należy wiedzieć przed złożeniem wizyty w kancelarii notarialnej we Wrocławiu?

Naturalnie do przeprowadzenia czynności na rzecz stron niezbędne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów. Rodzaj potrzebnych dokumentów jest zależny od usługi, jakiej klient od notariusza oczekuje. Dlatego zaleca się wcześniejszy kontakt z jedną z kancelarii notarialnych we Wrocławiu, którą zamierzamy odwiedzić. Po przedstawieniu pracownikowi szczegółów dotyczących sprawy, określi on nam, które dokumenty należy ze sobą przynieść. Taki krok jest konieczny i zapewnia sprawny przebieg czynności notarialnych. Przed zaplanowanym spotkaniem konieczne jest przeanalizowanie dokumentacji przez notariusza. Zazwyczaj wymagane jest dostarczenie dokumentów dzień przed terminem, jednakże w bardziej skomplikowanych przypadkach klient może być poproszony o dostarczenie ich jeszcze wcześniej.

Zgodnie z polskim prawem notariusz pełni funkcję prawnika, który tworzy akty stosowania prawa. Z tego i wyżej wymienionych powodów wybór odpowiedniej kancelarii notarialnej we Wrocławiu, która będzie chronić nasze interesy, jest bardzo istotny.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *